Máy chủ trên Internet

http://gostats.vn/info.xml?id=1 — GoStats.vn - free demo

Cập nhật lần cuối — 18:35:45 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 18:35:45

7 ngày gần nhất

233413.0%
243613.8%
254316.5%
264015.3%
273914.9%
284316.5%
292610.0%

30 ngày gần nhất

30644.6%
1473.4%
2543.9%
3684.9%
4825.9%
5553.9%
6523.7%
7362.6%
8463.3%
9352.5%
10423.0%
11402.9%
12392.8%
13493.5%
14483.4%
15352.5%
16292.1%
17503.6%
18533.8%
19483.4%
20483.4%
21574.1%
22564.0%
23342.4%
24362.6%
25433.1%
26402.9%
27392.8%
28433.1%
29261.9%

Last 12 months

Tháng 8230212.4%
Tháng 9192310.4%
Tháng 10196410.6%
Tháng 1117839.6%
Tháng 12218211.7%
Tháng 114277.7%
Tháng 210295.5%
Tháng 312856.9%
Tháng 411546.2%
Tháng 513187.1%
Tháng 611966.4%
Tháng 710115.4%

Giờ

0589743.3%
1492302.8%
2451652.6%
3440262.5%
4451992.6%
5507512.9%
6628023.6%
7747414.2%
8918135.2%
9990615.6%
101022895.8%
11957865.4%
12789074.5%
13802614.5%
14767654.4%
15760364.3%
16764594.3%
17695293.9%
18711594.0%
19791594.5%
20882655.0%
21881795.0%
22858354.9%
23738914.2%

Ngày trong tháng

1488433.7%
2344892.6%
3485393.7%
4528634.0%
5544844.2%
6550144.2%
7525944.0%
8507693.9%
9522254.0%
10394193.0%
11411683.2%
12380432.9%
13397673.0%
14418703.2%
15508583.9%
16487963.7%
17516804.0%
18427473.3%
19386463.0%
20339072.6%
21359262.8%
22389223.0%
23353482.7%
24317072.4%
25359902.8%
26325192.5%
27320592.5%
28349922.7%
29364082.8%
30388713.0%
31362092.8%

Ngày trong tuần

Thứ hai19028414.6%
Thứ ba20235915.5%
Thứ tư18116613.9%
Thứ năm18166613.9%
Thứ sáu18221614.0%
Thứ bảy18454414.1%
Chủ nhật18343814.0%

Tháng

Tháng 1533925.3%
Tháng 2569935.7%
Tháng 3679166.8%
Tháng 4792757.9%
Tháng 513105513.1%
Tháng 621226821.3%
Tháng 7825788.3%
Tháng 8620196.2%
Tháng 9528955.3%
Tháng 10625616.3%
Tháng 11546975.5%
Tháng 12827348.3%

Năm

2007133421.3%
2008843328.4%
200919712919.7%
201035708635.8%
2011840468.4%
2012891518.9%
2013712977.1%
2014416644.2%
2015282762.8%
2016236052.4%
201784200.8%
 
Advertise with GoStats