Máy chủ trên Internet

http://gostats.vn/info.xml?id=1 — GoStats.vn - free demo

Cập nhật lần cuối — 14:29:35 (-1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 14:29:37

7 ngày gần nhất

143715.0%
153313.4%
163413.8%
173213.0%
184417.8%
194618.6%
20218.5%

30 ngày gần nhất

22312.6%
23474.0%
24584.9%
25534.5%
26463.9%
27363.0%
28413.5%
29312.6%
30413.5%
31443.7%
1332.8%
2302.5%
3353.0%
4433.6%
5322.7%
6353.0%
7423.6%
8453.8%
9393.3%
10383.2%
11433.6%
12443.7%
13494.1%
14373.1%
15332.8%
16342.9%
17322.7%
18443.7%
19463.9%
20211.8%

Last 12 months

Tháng 10196412.2%
Tháng 11178311.1%
Tháng 12218213.5%
Tháng 114278.9%
Tháng 210296.4%
Tháng 312858.0%
Tháng 411547.2%
Tháng 513188.2%
Tháng 611967.4%
Tháng 710776.7%
Tháng 810916.8%
Tháng 96083.8%

Giờ

0590373.3%
1492692.8%
2451952.6%
3440472.5%
4452192.6%
5507862.9%
6628703.6%
7749134.2%
8920685.2%
9993235.6%
101025135.8%
11960245.4%
12790914.5%
13804864.6%
14769814.4%
15762554.3%
16766584.3%
17696883.9%
18712934.0%
19793124.5%
20884175.0%
21883745.0%
22859914.9%
23739794.2%

Ngày trong tháng

1489223.7%
2345652.6%
3486303.7%
4529644.0%
5545704.2%
6550914.2%
7526764.0%
8508663.9%
9523164.0%
10395033.0%
11412613.2%
12381412.9%
13398453.0%
14419583.2%
15509363.9%
16488723.7%
17517664.0%
18428473.3%
19387333.0%
20339682.6%
21359672.7%
22389533.0%
23353952.7%
24317652.4%
25360432.8%
26325652.5%
27320952.5%
28350332.7%
29364452.8%
30389473.0%
31363022.8%

Ngày trong tuần

Thứ hai19063614.6%
Thứ ba20268615.5%
Thứ tư18149913.9%
Thứ năm18200313.9%
Thứ sáu18254414.0%
Thứ bảy18484814.1%
Chủ nhật18372514.0%

Tháng

Tháng 1533925.3%
Tháng 2569935.7%
Tháng 3679166.8%
Tháng 4792757.9%
Tháng 513105513.1%
Tháng 621226821.2%
Tháng 7826448.3%
Tháng 8631106.3%
Tháng 9535035.3%
Tháng 10625616.3%
Tháng 11546975.5%
Tháng 12827348.3%

Năm

2007133421.3%
2008843328.4%
200919712919.7%
201035708635.7%
2011840468.4%
2012891518.9%
2013712977.1%
2014416644.2%
2015282762.8%
2016236052.4%
2017101851.0%
 
Advertise with GoStats