Tóm tắt

http://giangvien.net — Trang web chuyên cung cấp: Tài liệu | Luận văn | Bài giảng | Đồ

Cập nhật lần cuối — 14:54:07 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 14:54:08
Hôm nayƯ.lượngHôm qua7 ngàyTB (tuần)30 ngày12 monthsTổng
Hits45773690893661484432423351951357634
Máy chủ Internet334537585613096628356206733850129
Người truy cập3725996977341116133721244606968440
Phiên truy cập39463476579091252364792853911142517
Hit/người t.cập1.21.21.31.31.31.31.41.4
Phiên/người t.cập1.11.11.11.11.11.11.21.2
Người/máy chủ1.11.11.21.21.21.21.21.1

Real people over the last 30 daysNgười truy cậpƯ.lượng

30 ngày gần nhất
3DraphAreaStacked chart
30 ngày gần nhất

Hôm qua

Hits908
Máy chủ Internet585
Người truy cập697
Phiên truy cập765
Hit/người t.cập1.3
Phiên/người t.cập1.1
Người/máy chủ1.2
Người truy cập

Hôm nay

(Mon, 20 Nov 2017 14:54:07)
Hits457
Máy chủ Internet334
Người truy cập372
Phiên truy cập394
Hit/người t.cập1.2
Phiên/người t.cập1.1
Người/máy chủ1.1
Người truy cập

7 ngày

Hits9366
Máy chủ Internet6130
Người truy cập7341
Phiên truy cập7909
Hit/người t.cập1.3
Phiên/người t.cập1.1
Người/máy chủ1.2
Người truy cập

30 ngày

Hits43242
Máy chủ Internet28356
Người truy cập33721
Phiên truy cập36479
Hit/người t.cập1.3
Phiên/người t.cập1.1
Người/máy chủ1.2
Người truy cập

12 months

Hits335195
Máy chủ Internet206733
Người truy cập244606
Phiên truy cập285391
Hit/người t.cập1.4
Phiên/người t.cập1.2
Người/máy chủ1.2
Người truy cập

Tổng

Hits1357634
Máy chủ Internet850129
Người truy cập968440
Phiên truy cập1142517
Hit/người t.cập1.4
Phiên/người t.cập1.2
Người/máy chủ1.1
Người truy cập

Average time on site

Average time on site
2017-11-1400:00:36
2017-11-1500:00:34
2017-11-1600:00:33
2017-11-1700:00:26
2017-11-1800:00:34
2017-11-1900:00:30
2017-11-2000:00:31

Ngôn ngữ

English (United States)361
English335
Vietnamese287

Các website hàng đầu

Website này không được liệt kê trong danh sách các website hàng đầu
(Không phù hợp với người vị thành niên)
 
Advertise with GoStats